Cửa nhựa lõi thép mở trượt

Cửa nhựa lõi thép mở trượt là loại cửa có cánh mở bằng cách trượt trên đường ray.